Siirry sisältöön
Artemiksen ensimäinen hakukierros on sulkeutunut. Jätä asuntohakemus ja osallistu seuraaville kierroksille. Houkuttelevan helppo arki kutsuu sinua!

Vaso är den ledande tillhandahållaren av bostadsrättsbostäder i Åboregionen

Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy, dvs. Vaso, äger, underhåller och producerar bostadsrättsbostäder av hög kvalitet och till rimligt pris för alla livssituationer. Vaso erbjuder bostadsrättsbostäder i Åbo, Reso, Nådendal, S:t Karins och Lundo.

Vaso fungerar som ett allmännyttigt företag, kostnadseffektivt och utan att dela ut vederlagsfria förmåner till sina aktieägare. Vaso strävar inte efter företagsekonomisk vinst.

Vaso grundades 1990. Dess första fastighet i Hallis i Åbo stod färdig 13.12.1991.

Vasos aktieägare

Vaso’s shareholders

 • Åbo 56,7 %
 • Reso 10,0 %
 • S:t Karins 10,0 %
 • Nådendal 6,7 %
 • Lundo 6,7 %
 • YH-Asumisoikeus Länsi Oy 5,3 %
 • Sato-Rakennuttajat Oy 4,6 %

Nyckeltal

Om fastigheterna och invånarna 2022:

 • Bostäder 2 850 st
 • Separata fastigheter 112 st
 • Bostadskvadratmeter 196 300 m2
 • Uppvärmd volym 806 453 m3
 • Genomsnittlig bostad 69,2 m2
 • Total areal för de ägda tomterna 660 349 m2
 • Invånare ca 5 400 personer
 • Invånarnas omsättning 13,3 %
 • Bostädernas användningsgrad 98,6 %

Om ekonomin 2022

 • Omsättning
 • Omsättningens tillväxt
 • Balansräkning
 • Avskrivningar
 • Lån

Verksamhets- och revisionsberättelse, bokslut och efterkalkyl 

Genomsnittligt vederlag 10,70 €/m2(graderad boningsyta)/mån (2022)
Personal 16 personer

Vasos strategi 2018–2022

Vaso Oy:s strategi har uppdaterats så att den motsvarar de förändrade förhållandena.

Förändringsfaktorer

 • Bostadsmarknaden i Åboregionen blir allt hetare, det byggs relativt sett fler bostäder i Åbo stadsregion än i andra tillväxtcentra och priserna har börjat stiga, särskilt i fråga om nya bostäder.
 • Kvaliteten på boendet får allt större betydelse då kunden gör sina val. Kvaliteten på boendet handlar inte längre endast om den byggda miljön, material av hög kvalitet och ett snyggt utseende. Boende är i framtiden alltmer en tjänst. Det handlar lika mycket om digitala och automatiserade lösningar som om fysiska tjänster, till exempel välfärdstjänster för seniorer eller lösningar som underlättar livet för barnfamiljer under småbarnsåren.

 Vaso grundar sin verksamhet på följande värden: 

 • Serviceanda 
 • Kundorientering 
 • Kvalitet
 • Konkurrenskraft

Vasos grundläggande uppgift och verksamhetsidé (mission)

Vaso äger, upprätthåller och producerar bostadsrättshem av hög kvalitet för alla livssituationer.

Företaget fungerar som ett allmännyttigt företag, kostnadseffektivt och utan att dela ut vederlagsfria förmåner till sina aktieägare. Vaso strävar inte efter företagsekonomisk vinst.

Vasos strävan (vision)

 • Vaso har centralt belägna och utspridda, hållbart uppdaterade bostäder.
 • Boendelösningen tillhandahåller individuellt anpassade gemenskapliga hem för varierande livssituationer.
 • Den deltagande Vaso-andan är stark.
 • Vasos varumärke är känt och erkänt.
 • Bostadsrätten lockar föregångare, de som söker tryggheten i att äga sin bostad och friheten i att inte äga den.