Siirry sisältöön

Ansökan för ett ordningsnummer som behövs för att ansöka om en bostadsrättsbostad har förändrats. Från och med början av september kommer ordningsnumret fås från ARA (Finansierings- och utvecklingscentralen för boende). Här är några av de mest frågade frågor om ordningsnumret med svara från ARA.

Ordningsnumret får man från ARAs ordningsnummerregister. Den är en nätservice, till vilken man måste logga in med t. ex nätbankskoder. Man kan använda servicen med webbläsaren, datorn eller med mobilapparat.

När du har fyllt in din ansökan och betalt ordningsnumret (9,20 €), ser du din ordningsnummer du fått i webbtjänsten.

Javisst. Du kan hitta pappersblanketten från ARAs webbplats och skriva ut den själv. Om du inte kan själv skriva ut blanketten, kan du hämta en papperblankett från din kommuns serviceställe eller från statens serviceställe. Uppgifter för betalning anges i slutet av ansökningsblanketten. Skicka ansökan och betalningskvitto till ARA per post eller via säker e-post. Pappersblanketter behandlas i den ordning de inkommit från och med 1.9.2023. Snabbast får du ett nytt ordningsnummer för bostadsrättbostäder i webbtjänsten

Nej, det kan du inte. Du kan ansöka ordningsnumret via webbtjänsten eller med en pappersblankett.

I ansökan frågas följande uppgifter:

  • Den ansökandens namn, personnummer, address, telefonnummer och e-post
  • Medsökandens namn, personnummer, address, telefonnummer och e-post
  • Antalet familjemedlemmar under 18 år, som flyttar med
  • Namn och personnumer för personer över 18 år som flyttar med

Önskemål om boende: primära kommunen, sekundära kommunen, antal rum och önskvärda typen av hus.

Uppgifter om önskemål om boende samlas in för bostadspolitisk planering. Uppgifterna om dina boendeönskemål som du meddelat i ansökan om ordningsnummer påverkar inte din bostadsansökan och du behöver inte ansöka om bostäder enligt dina önskemål.

I ordningsnummeransökan frågar man inte uppgifter gällande din förmögenhet, och man behöver inte heller bifoga några filer. Uppgifter gällande din förmögenhet krävs först när du ansöker för ett visst bostadsrättsbostad.

Ett ordningsnummer beviljats av ARA (efter 1.9.2023) kan du kolla ditt nummer från ARAs ordningsnummerregister. Du kan se numret efter du har loggat in i registret.