Vaso är ledande inom bostadsrättsbostäder i Åboregionen

Egentliga Finlands Bostadsrätter Ab, dvs. Vaso, äger, underhåller och tillhandahåller kvalitativa bostadsrättshem till rimligt pris för alla livssituationer. Vaso har bostadsrättsbostäder i Åbo, Reso, Nådendal, S:t Karins och Lundo.

Vaso är ett allmännyttigt icke vinstdrivande bolag som har en kostnadseffektiv verksamhet och inte delar ut vederlagsfria förmåner till sina delägare.

Egentliga Finlands Bostadsrätter Ab grundades 1990. Den första fastigheten färdigställdes i Hallis i Åbo 13.12.1991.

Aktieägare i Vaso

 • Åbo 56,7 %
 • Reso 10,0 %
 • S:t Karins 10,0 %
 • Nådendal 6,7 %
 • Lundo 6,7 %
 • YH-Asumisoikeus Länsi Oy 5,3 %
 • Sato-Rakennuttajat Oy 4,6 %

Nyckeltal

För fastigheter och boende år 2018:

 • Bostäder 2 662 st.
 • Separata fastigheter 106 st.
 • Bostadsyta 185 523,0 m2
 • Uppvärmd volym 726 107 m3
 • Genomsnittlig bostadsyta 69,7 m2
 • Den totala tomtarealen i bolagets ägo 650 634 m2
 • Antalet boende ca 5 000 personer
 • Boendeomsättning 15,6 %
 • Bostädernas beläggningsgrad 96,1 %

För ekonomin år 2018

 • Omsättning 23 617 864 €
 • Omsättningstillväxt 1,8 %
 • Balansräkning 185 701 546 €
 • Avskrivningar 6 325 465 €
 • Lån 120 978 560 €

Verksamhetsberättelse, bokslut och efterkalkyl för år 2018.

Revisionsberättelse för år 2018

Genomsnittligt vederlag 10,37 €/graderade kvadratmeter/mån. (2019)

Personal 12 personer

Vasos verksamhetsberättelse, bokslut, efterkalkyl (från 2012 till 2017) och revisionsberättelse har i sin helhet publicerats i vårnumret av tidningen Kotivaso, året efter det aktuella året. Verksamhetsplan och budget publiceras i höstnumret av Kotivaso, året innan det aktuella året. Allt finns här.

Verksamhetsberättelse, bokslut och efterkalkyl för år 2018 kan läsas här.

Vasos strategi 2018–2022

Vaso Ab:s strategi har uppdaterats så att den motsvarar de förändrade omständigheterna.

Förändringsfaktorer

 • Den upphettade bostadsmarknaden i Åboregionen. Relativt sett byggs det mer bostäder i Åbo stad med omnejd än i andra tillväxtregioner och dessutom har i synnerhet priserna på nya bostäder börjat gå upp.
 • Ett allt större fokus på boendekvalitet när kunden fattar beslut. Boendekvaliteten bestäms inte längre endast av den omgivning där byggnaderna uppförs, kvalitativa material och ett utseende med hög finish. Framöver är boendet i allt högre utsträckning tjänster. Här handlar det lika mycket om digitala och automatiserade lösningar som om fysiska tjänster såsom välfärdstjänster för seniorer eller lösningar som underlättar vardagen för barnfamiljer under stressiga småbarnsår.

Vasos verksamhet bygger på följande värderingar:

 • Tjänstvillighet
 • Kundorientering
 • Kvalitet
 • Konkurrenskraft

Vasos grundläggande uppgift och verksamhetsidé (mission)

Vaso äger, underhåller och tillhandahåller kvalitativa bostadsrättshem till rimligt pris för alla livssituationer.

Företaget är ett allmännyttigt icke vinstdrivande bolag som har en kostnadseffektiv verksamhet och inte delar ut vederlagsfria förmåner till sina delägare.

Vasos vision

 • Vaso har utspridda, men centralt belägna, tidsenliga bostäder enligt hållbara principer.
 • Inom ramen för ett gemenskapsboende finns det individuella hem för varierande livssituationer under boendekarriären.
 • Vaso-andan präglas av stark delaktighet.
 • Vasos varumärke är känt och erkänt.
 • Bostadsrätter lockar föregångare, de som söker tryggheten i ägarboende och friheten i att inte äga.