Vasos kontor och öppettider

Fredsgatan 4, 20100 ÅBO
tfn 02 2747 000

må–to kl. 9.00–16.00
fr kl.  9.00–15.00

Våra direktnummer finns på sidan Vasos personal

Bostadsförsäljningens kundtjänst
vaso@vaso.fi
tfn 02 274 7002

Disponenttjänster
isannointi@vaso.fi
tfn 02 274 7006

Övervakning av vederlag och hyror
vastikevalvonta@vaso.fi
tfn 02 274 7004

Samarbetsorgan för de boende, YTE
Om du vill att något ärende eller meddelande som gäller Vaso-boende ska behandlas av samarbetsorganet för de boende, kan du skicka e-post till yte@vaso.fi.

Våra faktureringsadresser:

Objekt/fastigheter
Nätfaktureringsadress: FI76 5710 0420 5567 48, förmedlarkod OKOYFIHH
FO-nummer: 0831852-3

E-post (PDF-fakturor): vastikevalvonta@vaso.fi
Fakturamottagare: VASO/objektets, fastighetens namn

Förvaltning/kontor
Nätfaktureringsadress: FI94 5711 1320 0205 94, förmedlarkod OKOYFIHH
FO-nummer: 0831852-3

E-post (PDF-fakturor): vastikevalvonta@vaso.fi
Fakturamottagare: Egentliga Finlands Bostadsrätter Ab