Vasos personal

Verkställande direktör

Maria Aspala
+358 2 2747 011
+358 400 817950
maria.aspala@vaso.fi

Försäljning av bostadsrättsbostäder

Bostadschef Tiina Arnivaara
+358 2 2747 013
tiina.arnivaara@vaso.fi

Bostadskonsulent Minna Salminen
+358 2 2747 015
minna.salminen@vaso.fi

Bostadskonsulent Mirja Peltonen
+358 2 2747 014
mirja.peltonen@vaso.fi

Förvaltning

Förvaltningschef Teija Lamminen
+358 2 2747 012
teija.lamminen@vaso.fi

Bokförare, vederlagsövervakning Annamaija Vuorio
+358 2 2747 025
annamaija.vuorio@vaso.fi

Bokförare, vederlagsövervakning Piia Nevalainen
+358 2 2747 026
piia.nevalainen@vaso.fi

Disponenttjänster

Teknisk disponent Teppo Heinonen
+358 2 2747 028
teppo.heinonen@vaso.fi

Disponent Sari Virtanen
+358 2 2747 022
sari.virtanen@vaso.fi

Teknisk disponent Ilkka Huukkala
+358 2 2747 020
ilkka.huukkala@vaso.fi

Fastighetsassistent Satu Juutela
+358 2 2747 027
satu.juutela@vaso.fi