Vasos personal

Verkställande direktör

Maria Aspala
+358 2 2747 011
+358 400 817950
maria.aspala@vaso.fi

Försäljning av bostadsrättsbostäder

Bostadschef Tiina Arnivaara
+358 2 2747 013
tiina.arnivaara@vaso.fi

Bostadskonsulent Minna Salminen
+358 2 2747 015
minna.salminen@vaso.fi

Bostadskonsulent Maarita Lund
+358 2 2747 014
maarita.lund@vaso.fi

Förvaltning

Förvaltningschef Teija Lamminen
+358 2 2747 012
teija.lamminen@vaso.fi

Bokförare, vederlagsövervakning Annamaija Vuorio
+358 2 2747 025
annamaija.vuorio@vaso.fi

Bokförare, vederlagsövervakning Piia Nevalainen
+358 2 2747 026
piia.nevalainen@vaso.fi

Disponenttjänster

Teppo Heinonen
+358 2 2747 028
teppo.heinonen@vaso.fi

Disponent Sari Virtanen

sari.virtanen@vaso.fi

Disponent Jouni Luoma

jouni.luoma@vaso.fi

Disponent Kirsi Tilkkanen

kirsi.tilkkanen@vaso.fi

Fastighetsassistent Marko Äijälä
+358 2 2747 027
marko.aijala@vaso.fi