Vasos styrelse

Styrelsen i Vaso utses för ett år i taget. Om det inte sker personförändringar fortsätter samma styrelse under den cirka fyra år långa perioden mellan kommunalval. Mandatperioden för nedanstående styrelse är 2018 – 2021.

Ordförande: Konsta Weber, konsta.weber@gmail.com, Åbo stad

Vice ordförande: Joonas Kallio, joonas.kallio@turku.fi, Åbo stad

Ledamöter

Sirkku Alin, sirkku.alin@gmail.com, boenderepresentant

Inkeri Backman, inkeri.backman@PP1.inet.fi, Åbo stad

Esa Kankaristo, esa.kankaristo@suomi24.fi, boenderepresentant

Jukka Lampikoski, jukka.lampikoski@kaarina.fi, S:t Karins stad

Jari Salonen, jari.salonen@raisio.fi, Reso stad

Henry Toivari, henry.toivari@turku.fi, Åbo stad

Ulla-Maija Vierimaa, ulla-maija.vierimaa@turku.fi, Åbo stad

Suppleanter

Ulla-Elina Hurme, uehurme@gmail.com, boenderepresentant

Matti Metsistö, matti.metsisto@lieto.fi, Lundo kommun

Markku Tuuna, markku.tuuna@naantali.fi, Nådendal stad