Siirry sisältöön
Artemiksen ensimmäinen hakukierros on sulkeutunut. Jätä asuntohakemus ja osallistu seuraaville kierroksille. Houkuttelevan helppo arki kutsuu sinua!

Työnhakijat

1. Rekisterinpitäjä

Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy (Y-tunnus: 0831852-3)
Rauhankatu 4
20100 Turku
p. 02 2747 000

2. Rekisterinpitäjän edustaja

Toimitusjohtaja
Rauhankatu 4
20100 Turku
p. 02 2747 000
maria.aspala@vaso.fi

3. Tietosuojavastaava

Ei ole nimetty

4. Rekisterin nimi

Työnhakijarekisteri

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus sekä oikeusperuste

Työnhakijoiden hakemustietojen käsittely

6. Henkilötietoryhmät

Työnhakijat

7. Rekisterin tietosisältö

 • Työnhakijan nimi
 • Osoite
 • Puhelinnumero,
 • Sähköposti,
 • LinkedIn -osoite
 • Hakemustyyppi
  • avoin
  • muu lisätietoineen
 • Millaisista tehtävistä on kiinnostunut
 • Osaamiset ja vahvuudet
 • Suosittelijan tiedot
  • nimi
  • yhteystiedot
 • Palkkatoive
 • CV tai muu osaamisen osoittava liite

8. Säännönmukaiset tietolähteet

Työnhakijan oma ilmoitus

9. Henkilötietojen antaminen

Henkilötietojen antaminen perustuu vapaaehtoisuuteen

10. Automaattinen päätöksen teko

Henkilötietojen pohjalta ei tehdä automaattisia päätöksiä eikä profilointeja.

11. Henkilötietojen vastaanottajat

Mahdollisesti rekrytointia hoitava alihankkija

12. Tietojen siirto kolmansiin maihin

Ei siirretä

13. Tietojen säilytysaika

Työhakemuksia säilytetään kuusi (6) kuukautta hakuajan päättymisestä.

14. Rekisteröidyn oikeudet

Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy:lle on ensiarvoisen tärkeää, että yhtiön järjestelmien ja henkilörekistereiden luotettavuus ja uskottavuus kyetään ylläpitämään sekä varmistamaan. Kaikessa henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan tietosuojalainsäädäntöä, jossa keskeisimmät henkilörekistereitä ja henkilötietojen käsittelyä sääntelevät yleislait ovat Tietosuojalaki (1050/2018) ja EU:n yleinen tietosuoja-asetus GDPR (679/2016).

Rekisteröidyllä on oikeus:

 • saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä
 • saada pääsy tietoihin
 • oikaista tietoja
 • poistaa tiedot ja tulla unohdetuksi
 • rajoittaa tietojen käsittelyä
 • siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
 • vastustaa tietojen käsittelyä olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi

Rekisteröity ei voi käyttää kaikkia edellä mainittuja oikeuksia kaikissa tilanteissa, sillä oikeuksien käyttämiseen vaikuttaa esimerkiksi se, millä perusteella henkilötietoja käsitellään.

15. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Jos koet, että tietojesi käsittelyssä on rikottu tietosuojalainsäädäntöä, voi asian saattaa tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi. Lisätietoja ja ohjeita asiasta antaa tietosuojavaltuutettu.

Tietosuojavaltuutetun toimiston yhteystiedot löydät sivulta: Tietosuojavaltuutetun toimiston yhteystiedot – Tietosuojavaltuutetun toimisto.