Siirry sisältöön
Kirjoitus julkaistu myös TS mielipide -sivulla 11.7.2023:

Uusi hallitusohjelma alleviivaa toimivia asuntomarkkinoita. Hallitusohjelmassa tunnistetaan myös valinnan vapauden merkitys asumisessa. Hallitusohjelmassa kuitenkin todetaan, että tukia ei myönnetä jatkossa uusille asumisoikeuskohteille. 

Asumisoikeusasuntojen rakentamisen lopettaminen on ristiriidassa valinnan vapauden ja toimivien asuntomarkkinoiden kanssa. Asumisoikeus on Suomessa ainoa nykyisin laajemmin käytössä oleva niin sanottu välimallin asumismuoto vuokra- ja omistusasumisen lisäksi, joka lisää ihmisten valinnan mahdollisuutta asumismuodon valinnassa. Asumisoikeusasumisessa yhdistyvät omistusasumisen turva ja vuokra-asumisen joustavuus.

Uudessa hallitusohjelmassa tunnistetaan valtion tukeman asuntotuotannon tärkeä rooli tasaamassa rakennusalan suhdanteita aiempaa paremmin. Vallitsevassa rakentamisen suhdanteessa Ara-toimijat kannattelevat tällä hetkellä Suomen asuntorakentamista. 

Niin sanottua kovan rahan asuntorakentamista ei nykyisillä korkotasoilla synny asumisoikeuden korvaavia määriä. Asumisoikeusasuntoja on rakennettu vuosittain noin 1500–2000 asuntoa. Tilastoaineistosta riippuen, se on 10–15 prosenttia koko tämän vuoden asuntoaloituksista.

Asumisoikeusasuntojen rakentamatta jättäminen painaisi rakennusliikkeitä ja niiden alihankintaketjuja entistä enemmän polvilleen. Asumisoikeusasuntoja rahoitetaan 15 prosenttia asukkaiden maksamilla asumisoikeusmaksuilla ja 85 prosenttia korkotukilainalla. 

Korkotukilainan saadessaan asumisoikeusyhtiö ottaa markkinaehtoisen lainan pankista ja tekee 1,3 kertaisesti kiinteistökiinnityksen lainan määrästä. Valtio myöntää korkotuen omavastuukoron ylittävälle osalle. Valtio myös myöntää takuun lainan takaisinmaksusta. Asumisoikeusasuntojen yli 30-vuotisessa historiassa takuuseen ei olla kuitenkaan taidettu joutua kertaakaan turvautumaan. 1,3 kertainen kiinteistökiinnitys vähentää riskiä huomattavasti samoin kuin, pääosin kasvukeskuksiin keskittyvä asumisoikeusasuntotuotanto. 

Asumisoikeusasunnot ovat valtiolle edullinen tapa lisätä kohtuuhintaisten asuntojen määrää. Valtion takausvastuu on kymmenen prosenttia pienempi kuin valtion tukemissa vuokra-asunnoissa, eikä käynnistysavustusta makseta asumisoikeusasuntoihin. On hyvä hallitusohjelman täytäntöönpanoa suunnitellessa muistaa, mitä kaikkea asumisoikeudella voidaan saavuttaa: ensinnäkin Ara-vuokra-asuntojen vapautumista niiden käyttöön, jotka niitä kipeimmin tarvitsevat. Tulevaisuudessakaan kaikilla ei ole mahdollisuutta siirtyä suoraan vuokra-asunnosta omistusasuntoon. 

Toiseksi tavalliselle suomalaiselle mahdollisuuden säästää tai lyhentää lainaa asumisoikeusmaksuun ja tätä kautta saada kokoon omarahoitusosuus omistusasuntoon. 

Kolmanneksi mahdollisuuden ikääntyville ihmisille päästä asumaan pienellä pääomalla palveluiden läheisyyteen ilman pelkoa sopimuksen irtisanomisesta. 

Neljänneksi tasapainoisempia asuntoalueita. Asumisoikeus tasapainottaa niin vuokra- kuin omistusvaltaista aluetta ja luo neutraalin ensimmäisen kiinteistön uusille vasta käynnistyville asuinalueille. 

Viidenneksi keskipinta-alaltaan huomattavasti nykyisen vapaarahoitteisen vuokra-asuntotuotannon tuottamia asuntoja suurempia asuntoja eli asumisväljyyttä. 

Kuudenneksi työpaikkoja rakennusliikkeille, niiden alihankkijoille aina suunnittelutoimistoista kiinteistöjärjestelmien valmistajiin. Asumisoikeusasuntojen uudistuotantoa tulee jatkaa.

Maria Aspala, toimitusjohtaja, Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy

Matti Keitilä, aluejohtaja, TA-Yhtiöt Oy

Antti Lundstedt, toimitusjohtaja, Mangrove Yhtiöt Oy

Uusimmat uutiset