Siirry sisältöön

Vaso on sitoutunut Turun kaupungin kumppanina ilmastosopimuksen tavoitteisiin

Kannen kuva: Mika Kurkilahti_A1 Media Oy

Turku haluaa olla yksi maailman johtavista ilmasto-, ympäristö- ja luontokaupungeista. Tavoitteena on olla hiilineutraali kaupunkialue vuoteen 2029 mennessä. Turun kaupunki tekee edistyksellistä ilmastotyötä sekä Suomen että maailman mittakaavassa. Haluamme omalta osaltamme olla vahvasti mukana ja edistää tavoitteiden saavuttamista.

Turku valittiin keväällä 2022 mukaan EU:n 100 hiilineutraalin kaupungin missioon. Kaikkien kaupunkimissioon valittujen kaupunkien tulee solmia ilmastosopimus Euroopan komission kanssa, jossa sitoudutaan tavoittelemaan hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä. Ohjelmaan mukaan valitut 100 kaupunkia toimivat esimerkkeinä muille, jotta kaikki Euroopan kaupungit voivat olla hiilineutraaleita vuoteen 2050 mennessä. 

Ilmastosopimuksiin tulevat mukaan paikalliset, kansalliset ja EU-tason viranomaiset. Samalla tarjotaan uudenlainen rooli kaupunkien asukkaille toimia muutoksen vauhdittajina. Sopimuksissa tehtävistä toimenpiteistä esimerkkejä ovat uudenlainen kaupunkisuunnittelu ja ilmastopositiivisen energiankäytön asuinalueet. Osana tavoitetta Turku on kutsunut mukaan myös Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy:n allekirjoittamaan omat ilmastositoumuksensa osana ilmastokaupunkisopimusta ja olemme valmiita edistämään omalta osaltamme Hiilineutraali Turku 2029 -tavoitetta.

Ilmastokaupunkisopimus sitouttaa ilmastotyöhön

Sitoumuksen allekirjoittamalla Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy sitoutuu paitsi Hiilineutraali Turku 2029 -tavoitteen toteuttamiseen ja päästövähennyksiin, myös viestimään organisaationsa ilmastoteoista, toimimaan ilmastotyön esikuvana sekä osallistumaan Turun ilmastojoukkueen toimintaan 22 muun toimijan kanssa.

Tiedotamme vastuullisuus Vasolla – sivuilla toimenpiteistä, joilla edistämme hiilineutraalia tavoitetta.

Turun kaupungin sivut: Hiilineutraali Turku

Uusimmat uutiset