Vason strategia 2018–2022

Vaso Oy:n strategia vuosille 2018-2022 on päivitetty niin, että se vastaa muuttuneisiin olosuhteisiin.

Muutostekijöitä

  • Turun seudun asuntomarkkinoiden kuumeneminen, asuntoja rakennetaan Turun kaupunkiseudulla suhteellisesti enemmän kuin muissa kasvukeskuksissa, samoin hintakehitys erityisesti uusien asuntojen osalta on lähtenyt nousuun.
  • Asumisen laadun entistä korostuneempi merkitys asiakkaan valintapäätöksissä. Asumisen laatuun ei riitä pelkästään enää rakentamisympäristö, laadukkaat materiaalit ja viimeistelty ulkoasu. Asuminen on jatkossa yhä enemmän palvelua. Tällöin puhutaan yhtä hyvin digitaalisista ja automatisoiduista ratkaisuista kuin myös fyysisistä palveluista kuten esimerkiksi senioreiden hyvinvointipalveluista tai ”ruuhkavuosissa” elävien lapsiperheiden  arkea helpottavista ratkaisuista.

 Vaso perustaa toimintansa seuraaville arvoille: 

  • Palvelualttius 
  • Asukasläheisyys 
  • Laadukkuus
  • Kilpailukykyisyys     

Vason perustehtävä ja toiminta-ajatus (Missio)

Vaso omistaa, ylläpitää ja tuottaa laadukkaita asumisoikeuskoteja kaikkiin elämäntilanteisiin.

Yritys toimii yleishyödyllisenä yhtiönä kustannustehokkaasti ja jakamatta vastikkeetonta etua osakkailleen. Vaso ei tavoittele liiketaloudellista voittoa.

Vason tahtotila (Visio)

•      Vasolla on keskeisillä paikoilla ja hajautetusti kestävästi ajantasaisia asuntoja.

•      Asumispolulta löytyy yksilöllisesti yhteisöllisiä koteja vaihtuviin elämäntilanteisiin.

•      Osallistuva Vaso-henki on vahva.

•      Vasonn brändi on tunnettu ja tunnustettu.

•      Asumisoikeus houkuttelee edelläkävijöitä, omistusasumisen varmuutta ja omistamattomuuden vapautta hakevia.