Vaso on Turun seudun johtava asumisoikeusasuntojen tarjoaja

Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy eli Vaso omistaa, ylläpitää ja tuottaa laadukkaita ja kohtuuhintaisia asumisoikeuskoteja kaikkiin elämäntilanteisiin. Vaso tarjoaa asumisoikeusasuntoja Turussa, Raisiossa, Naantalissa, Kaarinassa ja Liedossa.

Vaso toimii yleishyödyllisenä yhtiönä kustannustehokkaasti ja jakamatta vastikkeetonta etua osakkailleen. Vaso ei tavoittele liiketaloudellista voittoa.

Vaso on perustettu vuonna 1990. Sen ensimmäinen kiinteistö valmistui 13.12.1991 Turun Halisiin.

Vason osakkeiden omistajat

 • Turku 56,7 %
 • Raisio 10,0 %
 • Kaarina 10,0 %
 • Naantali 6,7 %
 • Lieto 6,7 %
 • YH-Asumisoikeus Länsi Oy 5,3 %
 • Sato-Rakennuttajat Oy 4,6 %

Tunnuslukuja

Kiinteistöistä ja asukkaista vuodelta 2020:

 • Asuntoja 2 766 kpl
 • Erillisiä kiinteistöjä 109 kpl
 • Asuntoneliömetrejä 191 322 as.m2
 • Lämmitetty tilavuus 806 453 m3
 • Keskimääräinen asunto 69,2 m2
 • Omistettujen tonttien yhteispinta-ala 660 349 m2
 • Asukkaita n. 5 000 henkilöä
 • Asukkaiden vaihtuvuus 13,1 %
 • Asuntojen käyttöaste 98,4 %

Taloudesta vuodelta 2020

 • Liikevaihto 24 423 455 €
 • Liikevaihdon kasvu 2,8 %
 • Tase 197 574 852 €
 • Poistot 6 425 076 €
 • Lainat 122 785 315 €

Toiminta- ja tilintarkastuskertomus, tilinpäätös ja jälkilaskelma vuodelta 2020

Keskivastike 10,37 €/jyv.m2/kk (v. 2020)
Henkilökuntaa 15 henkilöä

Vason toimintakertomus, tilinpäätös, jälkilaskelma (vuodesta 2012 vuoteen 2017) ja tilintarkastuskertomus on julkaistu kokonaisuudessaan Kotivaso-lehden ko. vuotta seuraavassa kevään numerossa. Toimintasuunnitelma 2021 ja talousarvio julkaistaan Kotivason ko. vuotta edeltävän vuoden syksyn numerossa. 

Vason strategia 2018–2022

Vaso Oy:n strategia on päivitetty niin, että se vastaa muuttuneisiin olosuhteisiin.

Muutostekijöitä

 • Turun seudun asuntomarkkinoiden kuumeneminen, asuntoja rakennetaan Turun kaupunkiseudulla suhteellisesti enemmän kuin muissa kasvukeskuksissa, samoin hintakehitys erityisesti uusien asuntojen osalta on lähtenyt nousuun.
 • Asumisen laadun entistä korostuneempi merkitys asiakkaan valintapäätöksissä. Asumisen laatuun ei riitä pelkästään enää rakentamisympäristö, laadukkaat materiaalit ja viimeistelty ulkoasu. Asuminen on jatkossa yhä enemmän palvelua. Tällöin puhutaan yhtä hyvin digitaalisista ja automatisoiduista ratkaisuista kuin myös fyysisistä palveluista kuten esimerkiksi senioreiden hyvinvointipalveluista tai ”ruuhkavuosissa” elävien lapsiperheiden  arkea helpottavista ratkaisuista.

 Vaso perustaa toimintansa seuraaville arvoille: 

 • Palvelualttius 
 • Asukasläheisyys 
 • Laadukkuus
 • Kilpailukykyisyys     

Vason perustehtävä ja toiminta-ajatus (missio)

Vaso omistaa, ylläpitää ja tuottaa laadukkaita asumisoikeuskoteja kaikkiin elämäntilanteisiin.

Yritys toimii yleishyödyllisenä yhtiönä kustannustehokkaasti ja jakamatta vastikkeetonta etua osakkailleen. Vaso ei tavoittele liiketaloudellista voittoa.

Vason tahtotila (visio)

 • Vasolla on keskeisillä paikoilla ja hajautetusti kestävästi ajantasaisia asuntoja.
 • Asumispolulta löytyy yksilöllisesti yhteisöllisiä koteja vaihtuviin elämäntilanteisiin.
 • Osallistuva Vaso-henki on vahva.
 • Vason brändi on tunnettu ja tunnustettu.
 • Asumisoikeus houkuttelee edelläkävijöitä, omistusasumisen varmuutta ja omistamattomuuden vapautta hakevia.